Reference

Zobrazit všechny reference

PROJEKT

Hamé – OTMA

Po několika desítkách úspěšných online kampaní pro potravinářskou společnost Hamé jsme se podíleli také na komunikaci tradiční české značky OTMA.

Naším cílem bylo nejen představit kečupy OTMA mladé cílové skupině, ale také seznámit uživatele s hotovými omáčkami OTMA Gurmán. Realizovali jsme jarní a podzimní kampaň, jejichž výkon jsme následně měřili pomocí výzkumu Brandlift. Srovnání výsledků nám umožnilo poučit se v dalších kampaních.

Strategie jarní a podzimní kampaně byla velmi podobná. Hlavním komunikační taktikou se stala YouTube videoreklama a následný remarketing uživatelů pomocí 5s videí (bumper ads) a bannerové reklamy. Podzimní kampaň se lišila použitou kreativou a jak ukázaly výsledky Brandliftu, právě jinak využitá kreativa znamenala hned 3x lepší metriky z hlediska růstu zapamatování si reklamy!

VÝSLEDKY
Cíl
Ad recall + 58,3 %
CPV 0,50 Kč
CTR 0,3%
CPM 112 Kč

Detail

V rámci kampaně bylo nasazeno výzkumné šetření Brandlift od Googlu. Měřili jsme tzv. Ad recall, tedy vybavení si reklamy. Zde jsme dosáhli výborných výsledků a naměřený nárůst zapamatování si reklamy na OTMU patří k jedněm z nejvyšším, které jsme doposud realizovali!

Můžeme tedy s jistotou potvrdit, že použitá 30s kreativa v kombinaci s 5s bumper ads se projevila jako mnohem účinnější než v květnu využívané 20s video.

Za zmínku jistě stojí také fakt, že jsme s touto kreativou dosáhli také nižší ceny za zhlédnutí videa než v případě jarní kampaně. Přehrání 20s videa v jarní kampani vyšlo na 0,62 Kč, zatímco přehrání 30s kreativy použité v této podzimní kampani vyšlo na pouhých 0,48 Kč.

Kampaň pro značku OTMA realizovaná ve dvou vlnách s uplatněním výsledků šetření z Brandliftu je ukázkou, jak online kampaně nejen stále dokonaleji měřit, ale především neustále zlepšovat.

 • Znázornění strategie kampaně
  Znázornění strategie kampaně
  Znázornění strategie kampaně
 • Ukázka 5s bumper ads
  Ukázka 5s bumper ads
 • Ukázka bannerů
  Ukázka bannerů
  Ukázka bannerů
 • Ukázka 30s videoreklamy s CTA vrstvou
  Ukázka 30s videoreklamy s CTA vrstvou