Reference

Zobrazit všechny reference

PROJEKT

COMPAREX

Pro společnost COMPAREX, která nabízí služby v oblasti datových center, dodávky a správu softwarových licencí a vlastní softwarová řešení, jsme připravili kampaně zaměřené na zvýšení návštěvnosti webu a získávání poptávek pro jednotlivá produktová řešení.

Pilotní spolupráce začala podporou produktu Office 365 pro střední a velké společnosti. Díky pozitivním výsledkům a celkové spokojenosti klienta se nás následně společnost COMPAREX obrátila s požadavkem na přípravu kampaní na zálohovací řešení EMC v České republice a na Slovensku a kampaní na podporu aplikační a databázové platformy SAP Hana.

Přestože se jedná o B2B sektor, kde je online komunikace náročnější a průměrná cena za proklik se často pohybuje za hranicí 120 Kč, díky našim zkušenostem z podobných B2B projektů jsme navrhli úspěšnou strategii. Ta získala klientovi relevantní poptávky, které mohou být zobchodovány a posílila povědomí o službách klienta na cílovém trhu. Návštěvnost z našich kampaní tvořila za rok 2016 téměř 64 % z celkové návštěvnosti klientova webu.

VÝSLEDKY
Cíl
Zobrazení grafických reklam 7,6 mil.
Počet odeslaných formulářů 7
Počet mikrokonverzí 380

Detail

Všechny kampaně měly za cíl získat nové B2B zákazníky. Primární konverzí bylo odeslání kontaktního formuláře. Pro hlubší analýzu chování uživatelů jsme si nastavili tzv. mikrokonverze (ty se lišily produkt od produktu). Za mikrokonverze, jež byly pro produkty totožné, jsme považovali proklik na tlačítko kontaktujte nás, které návštěvníky webu odkázalo na poptávkový formulář. Dále proklik na tlačítko vedoucí na stránku s bezplatným záznamem webináře k danému produktu či na stránky s případovými studiemi. (V případě Office 365 byla měřena i možnost vyzkoušení 30denní verze zdarma).

Jako hlavní kanál jsme zvolili PPC reklamu v reklamním systému Google AdWords. Využili jsme textové inzeráty ve vyhledávací síti i grafické reklamy v obsahové síti včetně remarketingu. U kampaně Office 365 jsme testovali reklamu na Facebooku. Vzhledem k nižší kvalitě návštěv a nižší míře konverze jsme nakonec Facebook reklamu pozastavili.

V obsahové síti každý produkt využíval svého grafického vizuálu a u kampaně SAP Hana jsme testovali a porovnávali výkon dvou zcela odlišných grafických reklam. Průměrně si kreativy vedly obdobně. Z dlouhodobého hlediska však měla jedna z kreativ nižší cenu za proklik a vyšší míru prokliku.

Téměř 88 % všech konverzí (včetně mikrokonverzí) jsme dosáhli za pomocí kampaní v AdWords a na Facebooku.

 • Bannery pro kampaně Office 365 (pro GDN)
  Bannery pro kampaně Office 365 (pro GDN)
  Bannery pro kampaně Office 365 (pro GDN)
 • Facebook reklamy Office 365 - Mobile
  Facebook reklamy Office 365 - Mobile
  Facebook reklamy Office 365 - Mobile
 • Facebook reklamy Office 365 - Newsfeed
  Facebook reklamy Office 365 - Newsfeed
  Facebook reklamy Office 365 - Newsfeed
 • Facebook reklamy Office 365 - Pravý sloupec
  Facebook reklamy Office 365 - Pravý sloupec
  Facebook reklamy Office 365 - Pravý sloupec
 • Bannery pro kampaně SAP Hana (dodány klientem)
  Bannery pro kampaně SAP Hana (dodány klientem)
  Bannery pro kampaně SAP Hana (dodány klientem)
 • Bannery pro kampaně EMC Backup (dodány klientem)
  Bannery pro kampaně EMC Backup (dodány klientem)
  Bannery pro kampaně EMC Backup (dodány klientem)
 • PPC ve vyhledávání
  PPC ve vyhledávání
  PPC ve vyhledávání
 • PPC ve vyhledávání
  PPC ve vyhledávání
  PPC ve vyhledávání